Intervjuu Tartu Kivilinna Gümnaasiumi endise direktoriga
intervjuu.mp4
Christmas Show sai alguse 90.ndate alguses. Sellel ajal tekkisid Kivilinna koolis esimesed ingliskeele süvaklassid. Juba algklassi õpilastel oli väga palju inglise keele tunde ning neil oli vaja jõulude ajal väljundit, et nad saaksid rohkem esineda ja keelt kasutada. Sellepärast mõtlesidki õpetajad Tiia Krass ja Erika Hunt välja sellise ürituse nagu Christmas Show. Algselt oligi see mõeldud algklassidele, kuid üsna pea hakkasid osa võtma ka vanemate klasside õpilased, sest Christmas Show-st oli saanud Kivilinna kooli üks populaarsemaid üritusi. Kuigi algselt oli see mõeldud ikkagi inglise keele süvaklassidele, kogus show populaarsust ka nii-öelda tavaklasside seas, sest ka nemad tahtsid oma inglise keele oskust praktiseerida. Algus aastatel võttis osa ikkagi üsna vähe õpilasi. Esinemisi oli kõigest 6-7. Asi läks aga väga uhkeks kui tekkis viie paraleeliga gümnaasium, ehk see oli aastast 2004. Sellest alates, ei võtnud veel kõik klassid osa, aga üsna pea tekkis lausa konkurss, kes Christmas Show-sse saab. Kuna Christmas Show oli Kivilinna kooli tähtüritus toimus see 2008-2012. aastal Vanemuise väikses või suures majas ning 2013. aastal toimus viimane show koolijõulupeo raames. See oli väga vägev üritus, terve päev oli sisustatud ja õhtul suur kontsert, maja oli alati rahvast täis. Üritus küll ei olnud tasuv, pileti hinda ei saanud panna nii kõrgeks, et see kõik kulud ära kataks- see oli õpilastele emotsionaalselt väga äge, kuid inglise keele õpetajatele äärmiselt kurnav, ilmselt oli ka see üks põhjus, miks üritus ära lõppes.


Informatsioon pärineb intervjuust Piret Arulaga.