Skip to content Skip to navigation

Projekt „Konkurendist koostööpartneriks ehk ühtse meeskonna loomine Tartu Kivilinna Koolis“

Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused

https://kivilinn.tartu.ee/sites/default/files/ESF.jpg https://kivilinn.tartu.ee/sites/default/files/TKIK%20ESF.jpg

ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2014-2020“

Projekt „Konkurendist koostööpartneriks ehk ühtse meeskonna loomine Tartu Kivilinna Koolis“

 

Projekti eesmärgiks on luua õpetajatest ühtselt toimiv meeskond, kus iga liige teab oma rolli ja vastutust ning pakkuda õpetajatele arenguvõimalusi juhtimisalaste väljakutsete näol. Projekti käigus viiakse läbi meeskonnakoolitus ja juhtimiskompetentside arendamise koolitus õpetajatele. Projekti jätkusuutlikkust aitab tagada koolis rakendatav kõiki õpetajaid kaasav koostöösüsteem ja õpetajate motiveerimine uuel tasemel.

 

Projekti raames toimub kaks koolitus:

  • Meeskonnakoolitus

Viiakse läbi koolitus meeskonnatöö põhialustest ja vajalikest pädevustest kooli õpetajatele. Koolitus viiakse läbi kõikidele õpetajatele koolis: kokku 56 osalejat. Koolitus hõlmab erinevaid aktiivõppel põhinevaid koostööülesandeid, samuti annab oskuse analüüsida oma ja rühma koostööoskusi ning tunnustamise rolli koostöös.

  • Juhtimispädevuse koolitus

Viiakse läbi juhtimisalane koolitus õpetajatele, kuidas arendada enda juhtimispädevust ehk kuidas saada spetsialistist juhiks. Planeeritud grupi suurus on 25 õpetajat.