Skip to content Skip to navigation

Õpiedukeskus

Õpiedukeskuse juht, HEV koordinaator Evelin Lahesoo

evelin.lahesoo[at]kivilinn.tartu.ee, telefon 746 0070

Sotsiaalpedagoog Laura Perillus

laura.perillus[at]kivilinn.tartu.ee, telefon 746 0070

Eripedagoog Maria Abramova

maria.abramaova[at]kivilinn.tartu.ee

Psühholoog Jaak Maasalu

jaak.maasalu[at]kivilinn.tartu.ee