Skip to content Skip to navigation

Meie kooli eripära, väärtused

Visioon

Tartu Kivilinna Kool on avatud suhtumisega, innovaatiliselt mõtlev, iga õpilase arengut toetav hooliv kool.

Missioon

Tartu Kivilinna Kool pakub kvaliteetset haridust, mis tagab õpilase kujunemise elus edukalt toimetulevaks, loovaks, ennast ja teisi väärtustavaks inimeseks.

Moto

Tartu Kivilinna Kool – õppiv, arenev ja loov

Tartu Kivilinna Kooli põhiväärtusi kajastab VÄÄRTUSTE KAHEKSAKAND:

Kivilinna kooli väärtuste väljendajaks on valitud kaheksakand, mida eesti rahvuslikus sümboolikas teatakse ka õnnetähe nime all. Kaheksakand sümboliseerib tulevikku suunatud edasiviivat jõudu. Kaheksakanna keskmes on üldinimlik alusväärtus hoolivus. Kiirtel on väljatoodud teised meile väga olulised väärtused, mille arendamisega koolis tegeletakse igal tasandil: ausus ja usaldus, austus ja lugupidamine, vastutus ja koostöö, isamaalisus ja rahvuslikkus.

Kooli logo elemendid kajastavad kooli väärtusi.

  • Kolme kroonlehega rukkilille kontuur sümboliseerib rahvuslikkust ja isamaalisust.

  • Logo keskel on neljast kaarest ja nende keskel ümara täpiga südamik, mis on inspiratsiooni saanud kooli väärtuste kaheksakanna keskmisest osast, kus see sümboliseerib hoolivust.

  • Logo alumises osas on kujutatud raamat, mis on tarkuse ja hariduse sümbol.

Peamised märksõnad, millele kooli õpiprotsessis keskendutakse on: tehnoloogia, võõrkeeled, enesehindamine, terviklik maailmapilt, minapilt ja loovus.