1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
11:10 - 11:55
5
12:20 - 13:05
6
13:15 - 14:00
7
14:10 - 14:55
8
15:05 - 15:50
E
B-312
eesti k
Kivisaar
 
muusika
Põder
B-312
inimõp
Kivisaar
 
liikumine
Kivisaar
B-312
ppr*
Kivisaar
 
koor 1.kl*
Sermat
  
T
 
inglise k*
Muri
 
muusika
Põder
B-312
loodus
Kivisaar
B-312
eesti k
Kivisaar
B-312
ppr*
Kivisaar
   
K
B-312
matem
Kivisaar
B-312
eesti k
Kivisaar
B-312
loodus
Kivisaar
Aula
tants
Kisand
B-312
kunst
Kivisaar
B-312
ppr*
Kivisaar
  
N
B-312
matem
Kivisaar
 
liikumine
Kivisaar
B-312
eesti k
Kivisaar
B-312
eesti k
Kivisaar
B-312
ppr*
Kivisaar
   
R
B-312
matem
Kivisaar
B-312
eesti k
Kivisaar
B-312
tööõp
Kivisaar
B-312
tööõp
Kivisaar
Aula
koor 1.kl*
Sermat