1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
11:10 - 11:55
5
12:20 - 13:05
6
13:15 - 14:00
7
14:10 - 14:55
8
15:05 - 15:50
E
A-401, A-414
inglise k
Kapp, Põldvere, Muri
A-303
eesti k
Ruusmäe
A-303
matem
Ruusmäe
A-303
eesti k
Ruusmäe
A-303
inimõp
Ruusmäe
   
T
A-304, B-312, B-313
vene/saksa*
Kivisaar, Magerin, Orav
A-303
eesti k
Ruusmäe
A-303
matem
Ruusmäe
A-303
eesti k
Ruusmäe
 
liikumine
Ruusmäe
 
muusika
Põder
  
K
 
koor 3.-4.kl*
Kuiv
A-303
eesti k
Ruusmäe
A-303
matem
Ruusmäe
A-304, B-312, B-313
vene/saksa
Kivisaar, Magerin, Orav
A-303
loodus
Ruusmäe
A-401, A-414
inglise k
Kapp, Põldvere, Muri
  
 
pkoor*
Sermat
N
A-303
eesti k
Ruusmäe
A-303
matem
Ruusmäe
A-303
loodus
Ruusmäe
 
liikumine
Ruusmäe
A-303
kunst
Ruusmäe
 
koor 3.-4.kl*
Kuiv
  
 
pkoor*I
Sermat
R
A-401, A-414
inglise k
Kapp, Põldvere, Muri
A-303
matem
Ruusmäe
A-303
tööõp
Ruusmäe
A-303
tööõp
Ruusmäe
 
muusika
Põder