1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
11:10 - 11:55
5
12:20 - 13:05
6
13:15 - 14:00
7
14:10 - 14:55
8
15:05 - 15:50
E
A-206
inf
Õun
A-206
inf
Õun
A-401, A-415, A-417
inglise k
Kenn, Näär_, Põldvere
A-211
matem
Pajuste
A-416
geo
Konsap
A-308, A-315, A-316
vene/saksa
Bronskaja, Sõõru, Margna
A-307
ajalugu
Toom
 
T
A-211
matem
Pajuste
A-401, A-415, A-417
inglise k
Kenn, Näär_, Põldvere
A-416
geo
Konsap
A-201
kirj
Teppo
A-201
kirj
Teppo
A-308, A-315, A-316
vene/saksa
Bronskaja, Sõõru, Margna
  
K
 
pkoor*
Sermat
 
liikumine
Riisenberg, Kruus
 
liikumine
Riisenberg, Kruus
A-403
füüsika
Pohla-A
A-404
keemia
Reljan
 
muusika
Sermat
A-401, A-415, A-417
inglise k
Kenn, Näär_, Põldvere
 
Aula
lastekoor*
Põder
N
A-413
bio
Grossberg
A-401, A-415, A-417
inglise k
Kenn, Näär_, Põldvere
A-201
eesti k
Teppo
A-308, A-315, A-316
vene/saksa
Bronskaja, Sõõru, Margna
A-211
matem
Pajuste
A-307
ajalugu
Toom
 
pkoor*II
Sermat
 
 
lastekoorI*
Põder
R
A-201
eesti k
Teppo
A-211
matem
Pajuste
 
teh/käsitöö_kod
Kraav, Kukin
 
teh/käsitöö_kod
Kraav, Kukin
A-404
keemia
Reljan
A-413
bio
Grossberg
A-403
füüsika
Pohla-A