1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
11:10 - 11:55
5
12:20 - 13:05
6
13:15 - 14:00
7
14:10 - 14:55
8
15:05 - 15:50
E
A-304, A-316, B-313
vene/saksa
Magerin, Orav, Margna
B-214
eesti k
Piirimägi
B-214
matem
Piirimägi
 
muusika
Kuiv
A-401, A-419
inglise k
Hint, Põldvere, Raudsepp
Aula
tants
Petersell
  
T
B-214
matem
Piirimägi
 
muusika
Kuiv
A-401, A-419
inglise k
Hint, Põldvere, Raudsepp
 
liikumine
Bereznjov
 
eesti k
Piirimägi
B-311
õpiabi_ek
Truuts
  
K
 
koor 3.-4.kl*
Kuiv
 
liikumine
Bereznjov
A-401, A-419
inglise k
Hint, Põldvere, Raudsepp
 
eesti k
Piirimägi
 
eesti k
Piirimägi
B-214
matem
Piirimägi
  
 
pkoor*
Sermat
N
 
õpiabi_m
Õun
B-309
loodus
Vanamb
 
eesti k
Piirimägi
 
eesti k
Piirimägi
A-107
inf*
Vanamb
 
koor 3.-4.kl*
Kuiv
  
B-214
matem
Piirimägi
 
pkoor*I
Sermat
R
A-304, A-316, B-313
vene/saksa
Magerin, Orav, Margna
B-214
matem
Piirimägi
B-309
loodus
Vanamb
B-309
kunst
Vanamb
B-309
kunst
Vanamb