1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
11:10 - 11:55
5
12:20 - 13:05
6
13:15 - 14:00
7
14:10 - 14:55
8
15:05 - 15:50
E
B-310
eesti k
Oja
B-310
eesti k
Oja
B-310
matem
Oja
B-310
tööõp
Oja
B-310
tööõp
Oja
   
T
 
muusika
Kuiv
B-310
eesti k
Oja
B-310
matem
Oja
B-310
loodus
Oja
 
liikumine
Oja
B-310
õpiabi
Oja
  
 
koor 2.kl*
Kuiv
K
 
ujumine
Riisenberg
B-310
eesti k
Oja
B-310
matem
Oja
 
muusika
Kuiv
 
inglise k*
Raudsepp
B-310
ppr*
Oja
  
N
B-310
eesti k
Oja
B-310
eesti k
Oja
B-310
matem
Oja
B-310
inimõp
Oja
B-310
kunst
Oja
   
R
 
liikumine
Oja
 
inglise k
Raudsepp
B-310
eesti k
Oja
B-310
loodus
Oja
 
koor 2.kl*
Kuiv