Skip to content Skip to navigation

Lõuna-Eesti koolide prantsuse keele päev

Edastame rõõmustava uudise!

Tartu Descartes'i Koolis toimus 29. novembril Lõuna-Eesti koolide prantsuse keele päev. Võistelda võis üksi või 2-4 liikmeliste võistkondadega, tasemegrupid olid A0, A1, A2 ja B1. Kõik meie kooli õpilased said suurepäraselt hakkama ülesannetega kõigis töötubades.

A1 taseme võistkondade hulgas võitis I koha Tartu Kivilinna Kooli 7.b klassi meeskond Hugo Pani, Marti Pastak ja Ivan Kleštšin.

Tublilt esines tihedas konkurentsis ka 7.b klassi võistkond koosseisus Luise Laas ja Liisi Leppik.

Kiidusõnad õpilastele ja tänusõnad õpetaja Merike Trubertile