Skip to content Skip to navigation

Meie lugu

Kool alustas tööd üldkeskharidust andva asutusena 1985. aastal Tartu 16. Keskkooli nime all. 1997. aastal nimetati kool Tartu Kivilinna Gümnaasiumiks. Aastatel 2004 - 2014 tegutses kool kahes hoones, ühes olid 1.– 7. klassid ja teises 8. – 9. klassid ning gümnaasium. 2014. aasta 1. augustist jätkab kool tööd põhiharidust andva asutusena. Kool kannab nime Tartu Kivilinna Kool ja tegutseb ühes õppehoones.

Alates 2012/2013. õa on koolis vähenenud paralleelide arv. Kuni selle ajani oli kõiki paralleele viis (1. klassist gümnaasiumi viimase aastani). Seoses koolivõrgu ümber-korraldamisega Tartu linnas otsustati muuta kool nelja paralleeliga põhikooliks. Seoses sellega võeti alates 2012. a 1. septembrist vastu senise viie asemel neli 1. klassi. Sellega algas kooli järk-järguline väiksemaks muutumine. Aastaks 2017 on nelja paralleeliga klassid I ja II kooliastmes.

Põhikooli osas oli 2013/14. õppeaastani alustanud klassidel oma suunad: loodusklass, inglise keele klass, spordiklass. 2014/2015. õppeaastast alates toimub Tartu linnas 1. klassidesse vastuvõtt e-keskkonna ARNO kaudu ja enam suundadesse jaotust ei toimu.

Tartu Kivilinna Kool teeb aktiivselt koostööd erinevate huvigruppidega: lapsevanemad, õpilasesindus ja teised partnerid, näiteks on meie heaks koostööpartneriks Tartu Ülikool (oleme pedagoogilise praktika baasiks alates 1994. aastast, 2013. aastast TÜ innovatsioonikool), meil on sõpruskool Soomes Ikaalises, kellega koostöös toimuvad iga-aastased õpilasvahetused.