Skip to content Skip to navigation

Õpilasesindus

Meie kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 5.-9. klassidest. Kuna meid on palju, siis oleme me moodustanud 2 koda:

 • 5.-7. klasside õpilased,

 • 8.-9. kasside õpilased.

Meie töö iganädalaselt toimub eraldi meeskondadena, kuid suured koosolekud, mis toimuvad kord õppeveerandis, peame koos.

Kes oleme, mida teeme?

 • Oleme vastutavad selle eest, et õpilaselu edeneks ja õpilased tunneksid end koolis võimalikult hästi.

 • Püüame liita koolipere ühtselt toimivaks ja mõtlevaks kogukonnaks.

 • Kuulame ära ja püüame aidata abivajajaid.

 • Mõtleme välja ja viime ellu üritusi.

 • Hoiame koolielu kontrolli all.

 • Abistame õpilasi, kellel raskusi õppeedukusega.

 • Läbime erinevaid koolitusi, et tuua mitteformaalse õppimise teadmisi meie kooliellu ja praktiseerida neid õpilasesinduse töös

 • Osaleme ülelinnalistel projektikonkurssidel.

 • Viime läbi erinevaid projekte.

 

Meie juhatus:

Kaisa Leidik 9.d kl - esimees

Hanna Simona Allas 9.d kl - aseesimees

Eliisa Karolina Kriisa 9.c

Kirke Laura Allik 8.d

Grete Kaio 7.e