Skip to content Skip to navigation

Täitmata ametikohad

Tartu Kivilinna Kool võtab tööle sügisest psühholoogi (1,0 ametikohta). 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 14. juuniks aadressile karin.lukk[at]kivilinn.tartu.ee või Kaunase pst 71, Tartu 50706.