Skip to content Skip to navigation

Täitmata ametikohad

Tartu Kivilinna Kool võtab sügisest tööle HEVkoordinaatori (lapsehoolduspuhkuse asendaja) 1,0 ametikohale.

Nõutav sotsiaalpedagoogiline või eripedagoogiline kvalifikatsioon.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 30. augustiks aadressile karin.lukk@kivilinn.tartu või Kaunase pst 71, Tartu 50706.

 

Tartu Kivilinna Kool võtab sügisest tööle infojuhi meeditöö alal 0,4 ametikohale.

Nõutav kvalifikatsioon: tööks vajalike kompetentside olemasolu.

Avaldus ja CV esitada 28. augustiks aadressile karin.lukk@kivilinn.tartu või Kaunase pst 71, Tartu 50706.