Skip to content Skip to navigation

Väga hea tulemus põhikooliõpilaste kõnevõistluselt

10. mail toimus Hansa koolis põhikooliõpilaste kõnevõistlus. Võistlusel esines 12 kõnelejat, keda II voorus toetasid 30 kaaslast.

Võistlus toimus kahes voorus. Esimeses voorus esitati kodus ette valmistatud kuni 5 minuti pikkune kõne vabal teemal.

Teise vooru kõne, mille teema saadi teada loosi teel kohapeal, valmistati ette kuni 4-liikmelises rühmas meeskonnatööna.

 

Võistlejaid hindasid Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajad Karl Gustav Adamsoo, Mari Roostik ja Katriin Valdre.

Hinnati teema tundmist, eesmärgi selgust, kõne ülesehitust, esinemisoskust, esinemise mõjukust, keele korrektsust.

Kõned olid tõeliselt huvitavad ning võistlus möödus meeleolukalt.

 

Meie õpilaste tubli esinemine:

LAUREAAT – Eliise Solom  7.b, meeskonnas Sander Aavik 7.b , Aksel Brifk 7.b, Marti Pastak 7.b 

 

Palju õnne tublidele õpilastele!

Tänusõnad juhendaja Annika Rebasele!