Skip to content Skip to navigation

Teadlaste Öö Festivalist Tartu Kivilinna Koolis

Ahhaa Teaduskeskuse poolt korraldatud Teadlaste Öö festivali raames toimus Tartu Kivilinna Koolis 26.-28. septembrini palju põnevaid tegevusi.

 

Kolmapäeval oli teemaks „LOODUSKULTUUR“

 

Sel päeval räägiti ainetundides  looduskaitse all olevatest taime-, looma -ja linnuliikidest. Samuti oli kooli seintele üles pandud palju huvitavat informatsiooni looduskaitse all olevatest liikidest, mida õpilased said lugeda.

1.-9. klasside õpilased said osaleda “Looduse orienteerumismängus”.

See oli QR - koodidel põhinev mäng. Õpilased pidid internetist otsima vastuseid looduskaitse alla olevate liikide kohta.

 

Eesti Ornitoloogiaühingust  tuli õpilastele põnevat linnuriiki tutvustama Jaanus Elts. Saime teada, et Eestis on kokku 371 linnuliiki ning neist jääb Eestisse talvituma 158 liiki.

Huvitav oli teada saada, miks ja kuidas linde märgistatakse ning milliseid vaatlustehnikaid ornitoloogid kasutavad lindude vaatlemiseks. Binoklid, vaatlustorud, mis suurendavad lausa 80 korda ning erinevad raadiosaatjad on lindude vaatlemiseks kõige paremad vahendid.

Jaanus Elts rääkis ka sellest, miks on soovitatav teha lindudele kahe auguga pesakastid ning miks ei tohiks panna pesakastile laulupulka.

 

Sel päeval olid meil külas ka Ülle Reier ja Kersti Tambets, kes tutvustasid õpilastele erinevaid Tartu Ülikooli botaanikaaias kasvavaid looduskaitse all olevaid taimeliike.

 

Terve nädala jooksul said 1.-4. klasside õpilased osa võtta joonistusvõistlusest “Haruldused meie ümber “

 

Neljapäeval oli teemaks „AJALOOKULTUUR“

 

Sellel päeval tuli zooloog Mati Martin tutvustama meile põnevat loomariiki.

Saime teada, et maailmas on  kokku 14 500 erinevat loomaliiki, millest selgrootuid on 14 000 ning ülejäänud on selgroogsed loomad.

Eestis elab umbes 27 000 loomaliiki. Selgroogsetest elab Eestis 11 liiki kahepaikseid, 5 liiki roomajaid, 72 liiki kalu, 371  liiki linde ja 65 liiki imetajaid.

 

Saime teada, kuidas inimene kahjustab oma tegevustega loomi. Kahjustavad tegevused on põldude rajamine ja väetiste kasutamine, heina niitmine, metsa maharaiumine ning maavarade kaevandamine.

 

Tutvusime lähemalt ka looduskaitse all olevate loomaliikidega nagu kõre, ebapärlikarp, must-toonekurg, rabapüü, kassikakk, siniraag, lendorav, Euroopa naarits ja mudakonn.

 

Vanema kooliastme õpilastele tuli sel päeval restaureerimise ja konserveerimise erialadest rääkima nahadisainer Maila Käos.

Õpilased said teada, miks on vaja restaureerida ning kuidas restauraatorid töötavad.

 

 

Reedel oli teemaks „KOOL KUI KULTUURIKESKKOND“

 

Terve nädala jooksul käisid  õpilasesinduse liikmed kõikides klassides rääkimas teemal “Kool kui kultuurikeskkond”.

Räägiti õpilaselt õpilasele viisakast käitumisest  koolis kui ka väljaspool kooli, korrektsest riietusest koolis ja viisakast sõnavarast.  

 

Teadlaste Öö festival Tartu Kivilinna Koolis pakkus põnevust ja tegutsemislusti kogu kooliperele.