Skip to content Skip to navigation

Projekt „Kui õpilased koolimajja jõudsid, olid pingid juba olemas!“

Hea koolipere, lapsevanemad, vilistlased!

Tartu Kivilinna Kooli õpilasesinduse liikmed viivad läbi projekti „Kui õpilased koolimajja jõudsid, olid pingid juba olemas!“.

Projekti eesmärk on kooli 35. sünnipäevaks 2020. aastal   muretseda kooli haljasalale pingid, et kohandada koolihoov õues õppimiseks ning sealjuures panna  koolipere ühise eesmärgi nimel tegutsema.

Soovime pakkuda ka Teile võimalust aidata kaasa meie püüdlustele tuua  nii kooliperele kui kogukonnale rõõmu ja soovi õues viibida    Meie projekti saate toetada, kandes endale sobiliku summa Kivilinna Hariduskeskus MTÜ arveldusarve numbrile:

SEB pank

EE671010220230202228, selgitusse: pingiprojekti annetus ja annetaja kontakt (klass, lapsevanem, vilistlane).

Kõigi toetajate nimed graveeritakse metallplaatidele ning kinnitatakse pinkidele, mille soetamisele on nad oma panuse andnud.

                                Projekti meeskond: Hanna Liisa Hõim 9.d, Kelri Zirk  9.d, Kaisa Koonik 9.b, Casandra Persidski 9.b, Hannabeth Hansen 9.b

Pingi info