Skip to content Skip to navigation

Head saavutused võistlusmängul „Õpilane – noor uurija“

14. novembril toimus Tartu Aleksander Puškini Koolis intellektuaalne võistlusmäng „Õpilane – noor uurija“, mis hõlmas erinevaid õppeaineid: füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, inimeseõpetus

Meie kooli õpilaste tublid saavutused: 

II koht Marti Pastak 9.b 

IV koht Hendrik Tammemägi  9.b 

 

Palju õnne tublidele õpilastele!

Tänusõnad juhendajatele!