Skip to content Skip to navigation

Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õa

 

Tulevased Tartu Kivilinna Kooli 1. klasside õpilased ja lapsevanemad

 

Tartu linnas kehtiv 1. klassi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab, et igale lapsele määratakse linna poolt kindel kool, kuhu ta õppima asub. Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014. a määrusega nr 6 (loe siit).

Lapsele määratud kooli kohta saab lapsevanem infot e-keskkonna ARNO kaudu (loe siit).

 

15. märtsiks avaldatakse Tartus elavate laste vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. Üldjuhul määratakse lapse elukohajärgseks kooliks kodule kõige lähemal asuv kool. Kui kooli läheduses elab lapsi rohkem, kui on antud koolis õppekohti, võib elukohajärgseks kooliks määrata läheduselt teise kooli.

 

Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist tuleb lapsevanemal esitada vastuvõtutaotlus e-keskkonnas ARNO (taotlust paberkandjal kooli ei esitata). Taotlus tuleb esitada e-keskkonnas üldjuhul 30. aprilliks.

 

Täpsema info saamiseks võib helistada telefonil: 7461749.

 

Meie koolis komplekteeritakse 2020/2021. õppeaastaks neli esimest klassi

 

Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel, mida täiendavad koolis traditsiooniliseks saanud eripärad. Kõikides 1. klassides:

 • alustatakse inglise keele õppega
 • viiakse läbi õuesõpet, õppekäike, praktilisi katseid looduses
 • integreeritakse õppetöösse liikumistegevusi
 • alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamist
 • tegutseb pikapäevarühm, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja –harjumuste kujundamine
 • on igapäevased õuevahetunnid, et toetada laste liikumisharjumuste kujunemist

 

Lisaks koolitundidele on õpilastel võimalus osaleda erinevates koolis tegutsevates huviringides, näiteks koorilaul, pranglimine, robootika, spordiringid, rahvatants, loodusring jm.

 

Olulised kuupäevad:

15.märts - 15.aprill: kui lapsevanem soovib oma lapse panna mõnda teise kooli, kui ARNO poolt määratud, siis saab vanem e-keskkonna ARNO kaudu esitada taotluse uue elukohajärgse põhikooli määramiseks.

 

1. mail avaldatakse ARNO-keskkonnas vabade õppekohtade arv Tartu linna koolide esimestes klassides.

 

Hiljemalt 20. juuniks esitab lapsevanem koolivalmiduskaardi sellesse kooli, kus laps asub õppima.

 

2. septembril toob vanem klassijuhatajale lapse tervisekaardi.

 

Õpilaspileti jaoks tehakse pilt koolis õppeaasta algul. Tartu Kivilinna Koolis on kasutusel Tartu linna ühine õpilaspilet (kiibiga varustatud plastikkaart). Õpilaspiletil on mitu funktsiooni. Peamiselt on see õpilase staatuse väljendajaks, aga kaart on lisaks sellele kooli raamatukogus lugejakaardiks ning kasutatav ka Tartu linna ühistranspordis bussikaardina. Täpsemat infot bussikaardi kasutamise kohta leiab Tartu linna kodulehelt ehk loe siit.

Tulevaste 1. klasside õpilaste kohtumine kooli, oma õpetaja ja klassikaaslastega toimub 25. augustil kell 17.00 ja 18.00. Täpsem info saadetud lapsevanemate e-postile.

NB! Kõik 1. klasside õpilased saavad augustis kingituseks kooli õpilaspäeviku (õpilaspäevik sisaldab kooli ja õppetööga seonduvat infot, õpilaspäeviku kaaned on kujundanud kooli õpilased).

 

EELINFO: 1. klasside aktus toimub 1. septembril 2020 kell 12.00 kooli aulas (täpsustav info hiljem kooli koduleheküljel).

1. KLASSIS VAJALIKUD KOOLITARBED

 • Mugav koolikott
 • Pinal
 • Harilikud pliiatsid
 • Kustukumm
 • Värvipliiatsid ja viltpliiatsid (6-12 värvi)
 • Rasvakriidid ja õlipastellid
 • Joonlaud
 • Kogujaga teritaja
 • Õpilaspäevik
 • Käärid
 • Liimipulk
 • Värvipaberid A4
 • Guaššvärvid (12 värvi)
 • Veetops
 • Pintslid (laia otsaga, 3 suurust: väike, keskmine, suur)
 • Plastiliin
 • Joonistuspaberid A3 ja A4 plokk
 • Lihtne kiirköitja
 • Kaks 16-joonega ja 2 väikese ruuduga vihikut (sise-ja välisäärelt joonitud)
 • Dressid
 • Spordijalatsid
 • Vahetusjalatsid (mitte botased)
 • Paberkäterätid (1 pakk/rull veerandis)
 • 1 pakk koopiapaberit (500 lehte, 1.-4. klassi kirjatööde tegemiseks)
 • Õpikutele, töövihikutele ja vihikutele ümbrispaber ja /või kileümbrised
 • Töövihikutele võib panna ka kleepkile

 

NB! Kõikidele asjadele nimesildid! Ülaltoodud õppevahendite nimekiri pole täielik, töö käigus võib tulla lisa. Täpsem info klassijuhatajatelt.