Skip to content Skip to navigation

Tubli saavutus ajaloo-olümpiaadi lõppvoorus

Seoses kehtiva eriolukorraga ning kehtestatud piirangutega ürituste läbiviimisel sel korral traditsioonilist ajaloo-olümpiaadi lõppvooru läbi ei viida.   

Avalikustame üleriigilisest piirkonnavoorust lõppvooru jõudnud õpilaste pingerea. Üleriigiline piirkonnavoor toimus ühesuguste olümpiaaditööde alusel ja hindamisel kasutati ühesugust hindamisjuhendit. Lõppvooru jõudsid võistlejad kas piirkonnamandaadiga (piirkonna parimad vastavalt eraldatud kohtade jaotusele, tingimusel, et õpilane on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast) või üleriigilise pingrea alusel. Osa õpilasi loobusid lõppvoorus osalemisest, vabanenud kohad täideti üleriigilise pingerea alusel. Tänases, lõplikus pingereas on kõigi nende andmed.

Avaldatud pingerida näitab, millised olid lõppvõistlusele jõudnud õpilaste olümpiaaditööde punktisummad 8. veebruaril 2020 toimunud üleriigilise piirkonnavooru olümpiaaditööde põhjal.

Kokku osales seekordsel olümpiaadil 1979 õpilast.

Meie kooli õpilane Kirke Linda Kuuse (8.a)  jäi 8. klassi õpilaste arvestuses jagama 14. kohta

 

Kiidusõnad õpilasele!

Tänusõnad juhendajale - Inga Toom