Skip to content Skip to navigation

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eriauhind

Suur rõõm on teatada, et õpilaste teadustööde riikliku konkursi ja õpilaste teadusfestivali 2020 raames on saanud koostööpartnerite eriauhinna kirjastuselt ARGO meie kooli õpilane

Joakim Albert 3.d, juhendaja Riina Reiljan

Töö pealkiri: „Lahuste keskkonna uurimine looduslike indikaatoritega“

Eripreemia põhjendus: Joakim Alberti töö on nutikas, üllatav ja praktilise väärtusega. Lisaks tuleb autorit tunnustada hea väljendusoskuse ja oma katsete huvitava esitusviisi eest. Auhinnaks nii õpilastele kui juhendajatele on Argo kirjastuse raamatud.

Loe ka: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/04/Logodega-K%C3%95IK-TULEMUSED-%C3%95TK-2020.pdf

 

Oleme uhked!

Palju õnne!