Skip to content Skip to navigation

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavooru tublid tulemused

Edastame meie õpilaste tublid tulemused ühiskonnaõpetuse piirkonnavoorus: 

III kooliaste 

2. koht Tartu arvestuses - Vanessa Kivirand (9.d). Selle tulemusega tagas koha vabariiklikusse vooru. 

15. koht Aleksandra Suits (9.d)

 

Palju õnne!