Skip to content Skip to navigation

The Living Book Erasmus+ projekt auhinnatud

Aastatel 2016 – 2019 osales Tartu Kivilinna Kool Erasmus+ projektis „The Living Book – augmenting reading for life“, mille eesmärgiks on laste ja noorte lugemisoskuse arendamine digimaailma võimalusi kasutades. Lugemisoskus on baasoskus, millest sõltuvad kõik teised õpioskused ja pikemas perspektiivis näiteks erinevad edasiõppimise võimalused.


2021. aasta juunikuus avaldati rõõmustav uudis: The Living Book projekt on tunnistatud Euroopa innovaatilise õpetuse auhinna „European Innovative Teaching Award“ vääriliseks. https://www.facebook.com/TheLivingBookProject/posts/3570558053049472
Suur tänu kõikidele laste lugemisoskusest hoolivatele inimestele, kes projekti tegevustest osa võtsid. Ja kõige suurem tänu õpilastele ja nende peredele, kes projekti õpilasvahetuses kaasa lõid.

Foto: TLB õpilasvahetuses osalejad meie kooli ees (mai 2019)