Skip to content Skip to navigation

Põhikooli lõpueksamid

Algas põhikooli lõpetajate eksamiperiood.

1. juuni - eesti keele eksam

7. juuni - matemaatika eksam

13. juuni - valikeksam

14. juuni - osadel õpilastel inglise keele valikeksami suuline osa 

 

Hoiame pöialt kõigile 93 põhikooli lõpetajale, et nad saaksid oma eksamitega edukalt hakkama.