Skip to content Skip to navigation

Tartu Kivilinna Kooli uus arengukava

Kivilinna koolil on valminud uue arengukava eelnõu, mis on heaks kiidetud ka Tartu LV Haridusosakonna poolt (korraldus nr 5, 22.06.2017). Käesoleval hetkel on võimalik sellega tutvuda ja teha soovi korral ettepanekuid kuni 17. juulini 2017 meili teel aadressile Karin.Lukk@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna kooli või saata postiga aadressil Tartu Kivilinna Kool, Kaunase pst. 71, Tartu 50506.

Arengukava